GODIŠNJI SASTANAK HDORL-KGV 2024.

Datum održavanja: 14.-16.11.2024.
Mjesto održavanja: Hotel Osijek, Osijek
Rana kotizacija: do 16.11.2024.
Rok za prijavu sažetaka: 1.10.2024.

PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ   SAŽETAK INFO   PRIJAVA SAŽETAKA

KNJIGA SAŽETAKA | PREUZIMANJE (PDF)

GODIŠNJI SASTANAK HDORL-KGV 2024.

14.-16.11.2024.
Hotel Osijek, Osijek